Nyheter

Yrkeshögskolan Novia, Finland representerad i nätverket

22 september, 2017

Under sommaren har ett antal lärare vid yrkeshögskolan Novia i Finland anslutit sig till nätverket ”Rum för lärande”. Yrkeshögskolans Novia är verksam inom flera branscher med stor betydelse i Svenskfinland. …

Läs mer…

Stor Skandinavisk representation vid IFALC 2017

24 augusti, 2017

En stor grupp på 45 personer från nätverket ”Rum för lärande”, representerande 14 universitet och högskolor samt Akademiska Hus, deltog i augusti 2017 vid IFALC 2017 (International Forum on Active Learning Classroom) i Minnesota USA. …

Läs mer…

Nätverkets styrgrupp har sammanträtt

24 april, 2017

Nätverket ”Rum för lärande” utsåg i Malmö förra sommaren en ny styrgrupp fram till nästa symposium. Vid första sammanträdet i november 2016 träffades vi alla i anslutning till studiebesöket i Göteborg, men därefter har det blivit via Skype. Här kommer lite information från det senaste mötet:

Läs mer…

Simon Ydhag ny medlem i styrgruppen för nätverket "Rum för lärande"

9 februari, 2017

Simon Ydhag arbetar som IKT-strateg på Mälardalens högskola sedan maj förra året. Före det har han jobbat 8 år på Uppsala universitet som medieproducent.

Läs mer…

Pre-seminarium planerat till IFALC 2017 i Minnesota

6 februari, 2017

Den 9-11 augusti 2017 genomförs IFALC 2017 (International Forum on Active Learning Classroom 2017) vid University of Minnesota I USA. …

Läs mer…

Nya modellrum för lärande tar form på Malmö högskola

2 februari, 2017

Ni som var med vid nätverksträffen i juni i Malmö fick ta del av vårt utvecklingsarbete vid Malmö Högskola. Projektet där lärare och studenter är med och designar formella och informella lärandemiljöer fortsätter. …

Läs mer…

Erfaringer med studentaktive læringsformer i teknologirikt undervisningsrom

2 januari, 2017

Av Tiina M. Komulainen, Christine Lindstrøm og Tengel Aas Sandtrø

Läs mer…

Work in Progress: Development and Use of an Active Learning Classroom for a Course on Dynamic Systems

21 december, 2016

Authors Dr. Tiina M. Komulainen Oslo and Akershus University College [biography] Dr. Christine Lindstrøm Oslo and Akershus University College [biography] Mr. Tengel Sandtrø Oslo and Akershus University College [biography]

Läs mer…

Studiebesök vid Göteborgs universitet 23 november 2016

14 december, 2016

Den 23/11 arrangerade nätverket ”Rum för lärande” ett studiebesök vid Göteborgs universitet för att titta på de ALC-salar som där inretts vid såväl Pedagogen som vid det Biomedicinska biblioteket. Av utrymmesskäl hade studiegruppen begränsats till 50 personer. …

Läs mer…

Rum för lärande håller symposium i samband med NU2016

19 april, 2016

I juni är det dags för ytterligare ett symposium i Rum för lärandes regi. Symposiet hålls denna gång i Malmö i samarbete med Malmö Högskola och Akademiska Hus. Symposiet ligger i direkt anslutning till den stora universitetskonferensen NU 2016 som detta år också hålls i Malmö.

Läs mer…