Hantering av personuppgifter

Nätverket ”Rum för lärande” drivs av Akademiska Hus (”AH”). I samband med din anslutning till nätverket tar AH emot dina personuppgifter i form av ditt namn, din titel, ditt lärosäte och din e-postadress och sparar dessa personuppgifter i en adresslista. AH använder dina personuppgifter i syfte att kunna kontakta dig med information om "Rum för lärandes" intresseområden och verksamheter samt för att skicka dig inbjudningar till nätverkets aktiviteter.

Akademiska Hus AB, org. nr. 556459-9156, är personuppgiftsansvarig enligt GDPR för hanteringen av dina personuppgifter och baserar behandlingen av dina personuppgifter på en s.k. intresseavvägning. Om du vill veta mer om AHs intresseavvägning är du välkommen att kontakta AH på nedan angivna e-postadress. AH lagrar adresslistan med dina personuppgifter lokalt på egna servrar i Sverige. Utöver att dela dina personuppgifter med AHs IT-partner/personuppgiftsbiträde, som för AHs räkning gör utskick avseende nätverkets aktiviteter och evenemang, delar AH inte, säljer inte och förmedlar inte på något annat sätt dina personuppgifter till andra, vara sig myndigheter, företag eller andra föreningar/nätverk.

AH sparar endast dina personuppgifter under den tid AH behöver kunna kontakta dig för syftet som anges ovan. Dina personuppgifter stryks ur adresslistan utan att ditt tidigare medlemskap lagras eller på annat sätt utnyttjas för framtida ändamål när 1) AH får meddelande om att du bytt arbetsgivare eller på annat sätt avslutat din anställning vid lärosätet och du inte har meddelat "Rum för lärande" att du önskar kvarstå som medlem, eller 2) när du på eget bevåg önskar avsluta ditt medlemskap i "Rum för lärande".

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade eller AHs behandling begränsad. Du har även rätt att göra invändning mot AHs behandling eller lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Har du några frågor eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta AH på gdpr@akademiskahus.se.