Styrgrupp

Nätverket är öppet för alla verksamma inom universitet eller högskolor med ett speciellt intresse för rummets påverkan på lärandet. Nätverkets medlemmar består av såväl akademiska lärare, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier, lokalplanerare, it-ansvariga eller personer med annan direkt koppling till utbildning och lokaler vid universitet och högskola.

Rum för lärandes styrgrupp planerar nätverkets verksamhet och aktiviteter så som nätverksträffar, seminarier och studiebesök. Ledamöterna är representanter från olika lärosäten i Sverige och från Akademiska Hus.  

  • Styrgruppen har 7-10 ledamöter. 

  • En bred representation eftersträvas, dvs ledamöter från olika lärosäten och med olika profession. Akademiska Hus har 2-3 ledamöter. 

  • En ”mandatperiod” är ett eller två år. Ledamoten väljer själv i samband med att hen startar sitt uppdrag eller i samband med förnyelse av uppdraget. 

  • När en plats i styrgruppen är ledig annonseras det i nätverket. Alla medlemmar är välkomna att anmäla sitt intresse! 

  • Ledamöterna föreslår aktuella ämnen till nätverksträffar och andra aktiviteter och bidrar till att genomföra aktiviteter, tex kontakta och bjuda in föreläsare. 

  • Styrgruppen träffas regelbundet för att planera kommande aktiviteter.Det innebär cirka ett möte i månaden. Utöver det kan tid tillkomma för planering och genomförande av enskilda aktiviteter. 

  • Uppdraget är ideellt. 

Nätverkets styrgrupp administrerar nätverket och arbetar för att hålla verksamheten levande.
Styrgruppen består av följande personer:

 Lotta Andersson
 Ordförande styrgrupp, arkitekt  Akademiska Hus 
 Kajsa Winnes   Verksamhetsutvecklare lärandemiljöer  Akademiska Hus 
 Mats Brenner  IKT-pedagog  Karolinska Institutet
 Petra Stenberg  Fastighetsområdeskoordinator  Akademiska Hus 
 Marika Strömberg  Arkitekt  KTH
 Christina Nyström  Chief Learning Officer  Handelshögskolan i Stockholm
 Max Hansson  Universitetsadjunkt  Karlstads universitet
 Susanne Strömberg Jämsvi  Universitetslektor  Högskolan Borås
 Christel Backman  Universitetslektor  Göteborgs universitet