Om Rum för lärande

Den gemensamma nämnaren för alla medlemmar i Rum för lärande är ett intresse för sambandet mellan pedagogik, rum och teknik.

Genom att arrangera seminarier, workshoppar och föreläsningar på aktuella teman vill vi bidra till inspiration och kunskapsspridning inom området i bred bemärkelse. Det kan handla om allt från aktuell pedagogisk forskning till presentation av goda praktiska exempel på inredning eller studiebesök i intressanta miljöer – framför allt digitalt men också fysiskt. Ibland bjuder vi in internationella gäster men oftast är det någon eller några av nätverkets egna medlemmar som står för innehållet. 

Nätverket är öppet för alla medarbetare vid nordiska universitet och högskolor. Vi eftersträvar mångprofessionalitet och våra medlemmar har många olika yrkesroller såväl inom det akademiska området som inom lokaler och teknik.  

Nätverket har bland annat lärare, pedagogiska utvecklare, lokalplanerare, inredare, IKT-pedagoger och fastighetsutvecklare som medlemmar. 

Administrationen av nätverket finansieras av Akademiska Hus och nätverket har idag drygt 550 medlemmar. 

Kontakt