Material

Här finner du allt vårt material.

Senaste materialet

Levers for students success - Active Learning Classrooms

Video Dr David Langley, en av de mest namnkunniga inom området rum för aktivt lärande, tar oss på en resa genom University of Minnesota och de förändringar som ALC (Active Learning Classroom) har bidragit med – både pedagogiskt och arkitektoniskt.

Teknologi har ändrat förutsättningarna för lärande

Video Akademiska Hus arkitekturråd, Ingrid Gustavsson talar om samarbetet mellan universitetsvärlden och Akademiska Hus, och hur dessa två världar kan lära av varandra och tillsammans skapa nya lärmiljörer på svenska universitet och högskolor.

Space in higher education - design and agency

Video Från svensk horisont beskriver Marie Leijon, universitetslektor vid Malmö högskola, om sin forskning kring rum för aktivt lärande. Om rummets betydelse för lärandet och om den flexibla lärsalen som stegvis kan bidra till att förändra framtidens pedagogik.

Vad är lärarens utmaning med aktivt lärande?

Video Dr Tomas Grysell, pedagogisk utvecklare vid Uppsala/Göteborgs universitet, berättar om de utmaningar som den nya pedagogiken innebär. Att placera läraren mitt i lärsalen – och inte framför studenterna är inget annat än en revolution som kräver nytänkande och förändring.

Giving space a place in education

Video Lisbeth Lundahl, professor vid Umeå universitet, om utvecklingen av nya lärmiljöer vid Umeå universitet och hur dessa kan förändra undervisningen redan under hösten 2014. Hon berättar också om forskningen kring rum för aktivt lärande, om trenderna, utvecklingen och betydelsen av tid för att lyckas med förändringen.

Rummets roll för lärande och pedagogisk utveckling

Video Rum för lärande symposium, 13-14 juni 2016.
Lisbeth Lundahl, professor vid Umeå universitet, talar om projektet för interaktiva lärmiljöer – Rum för lärande – som ingår i en större satsning på interaktiva miljöer vid Umeå universitet.