Om Rum för lärande

Rum för lärande är ett nätverk som drivs av Akademiska Hus. Det startades 2014 och består av ca 400 medlemmar från olika lärosäten och organisationer. Huvudsyftet är att samlas kring betydelsen av läranderum i fysisk och digital form. 

Bakgrunden till nätverket är ett symposiet "Rum för aktivt lärande" som hölls i augusti 2014 i Uppsala. Arrangörer var Uppsala universitet, Örebro universitet, Sveriges lantbruksuniversitet samt Akademiska Hus. Under två dagar diskuterades innovativa lärandemiljöer och rummets betydelse för inlärning. I publiken satt ledningspersoner, engagerade pedagoger och lokalplanerare från 27 av Sveriges lärosäten. Symposiet filmades och resultatet hittar du här.

Symposiet avslutades med att nätverket kring rum för aktivt lärande bildades. Nätverket är tänkt att följa, informera och bidra till utvecklingen kring modern pedagogik och den samlade kunskapen om betydelsen av den fysiska och digitala miljön för lärandet.

Kontakt