Om Rum för lärande

Nätverket Rum för lärande vill följa och informera om utvecklingen kring modern pedagogik och den samlade kunskapen om betydelsen av den fysiska miljön för lärandet. 

Den 14-15 augusti 2014 hölls symposiet Rum för aktivt lärande i Uppsala. Arrangörer var Uppsala universitet, Örebro universitet, Sveriges lantbruksuniversitet samt Akademiska Hus. Under två dagar diskuterades innovativa lärandemiljöer och rummets betydelse för inlärning. I publiken satt ledningspersoner, engagerade pedagoger och lokalplanerare från 27 av Sveriges lärosäten. Symposiet filmades och resultatet hittar du här.

Symposiet avslutades med att ett nätverk kring rum för aktivt lärande bildades. Nätverket är tänkt att följa och informera om utvecklingen kring modern pedagogik och den samlade kunskapen om betydelsen av den fysiska miljön för lärandet.

Kontakt