NyheterNyhetsarkiv

Work in Progress: Development and Use of an Active Learning Classroom for a Course on Dynamic Systems

21 december, 2016

Authors Dr. Tiina M. Komulainen Oslo and Akershus University College [biography] Dr. Christine Lindstrøm Oslo and Akershus University College [biography] Mr. Tengel Sandtrø Oslo and Akershus University College [biography]

Läs mer

Studiebesök vid Göteborgs universitet den 23 november 2016

14 december, 2016

Den 23/11 arrangerade nätverket ”Rum för lärande” ett studiebesök vid Göteborgs universitet för att titta på de ALC-salar som där inretts vid såväl Pedagogen som vid det Biomedicinska biblioteket. Av utrymmesskäl hade studiegruppen begränsats till 50 personer. Alla platser blev relativt snabbt fullbokade.

Läs mer

Rum för lärande håller symposium i samband med NU2016

19 april, 2016

I juni är det dags för ytterligare ett symposium i Rum för lärandes regi. Symposiet hålls denna gång i Malmö i samarbete med Malmö Högskola och Akademiska Hus. Symposiet ligger i direkt anslutning till den stora universitetskonferensen NU 2016 som detta år också hålls i Malmö.

Läs mer

Använd hashtaggen #rumforlarande på Twitter!