NyheterNyhetsarkiv

Rum för lärande håller symposium i samband med NU2016

19 april, 2016

I juni är det dags för ytterligare ett symposium i Rum för lärandes regi. Symposiet hålls denna gång i Malmö i samarbete med Malmö Högskola och Akademiska Hus. Symposiet ligger i direkt anslutning till den stora universitetskonferensen NU 2016 som detta år också hålls i Malmö.

Läs mer

Utveckling av lärmiljöer även i Norge

29 oktober, 2015

Nora MacLaren från Norges arktiska universitet i Tromsö besökte denna vecka Uppsala för att titta på de alc-salar som idag är i bruk i Ångström/ITC men även de ombyggda lärosalarna i EBC samt Laborativa lärosalen i Blåsenhus. Besöket gjordes för att få idéer och inspiration inför det utvecklingsarbete som idag sker vid Noras lärosäte. Nora ingår nu även som medlem i nätverket "Rum för lärande" som idag har ett 90-tal medlemmar.

Läs mer

Reserapport från Minnesota

27 oktober, 2015

Här kan du läsa en reserapport från National Forum on Active Learning Clasrooms 2015 som författades av Universitetslektor Jakob Donnér vid Lunds universitet. Jakob deltog vid National Forum på uppdrag av projektet "Forum Medicum" vid medicinska fakulteten, Lunds universitet med förhoppning om att bättre kunna bidra till kravställandet för undervisningslokaler i den byggnad som p0laneras inom projektet.

Läs mer

Använd hashtaggen #rumforlarande på Twitter!