Active Learning Nordic Summit - En nordisk konferens om undervisning i, och utveckling av, ALC-lärosalar.

Publicerad 28 September, 2023

I ALC-lärosalar ligger fokus på interaktiv undervisning, aktivt lärade och ökad kreativitet bland studenterna. Med rätt teknisk utrustning kan studenterna arbeta tillsammans i en interaktivt miljö där de kollaborerar och lär av varandra. Alla gruppövningar utförs i salen vilket ger dig som undervisar värdefull information genom möjligheter att ta del av diskussionerna och följa hur studenterna interagerar med varandra. 

Under konferensen kommer vi hålla flera föreläsningar och vi är stolta över att presentera Christel Backman och Sara Uhnoo (forskare vid Göteborgs universitet) som gästföreläsare. De har tillsammans skrivit den uppmärksammade boken "Använd rummet: högskolepedagogiska metoder för aktiva lärosalar" och kommer prata om pedagogiken kring hur man arbetar i en ALC-lärosal och de stora fördelarna med aktivt lärande. Under konferensen kommer även Max Hansson från Karlstad universitet (högskolepedagogisk utvecklare) hålla en lektion i pedagogiken för att visa exempel på hur du aktivt kan undervisa i en ALC-lärosal. 

Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5, Göteborg

Datum och ti 24-25 oktober, Vi börjar kl.12.00 dag 1 och avslutar ca kl.14.00 dag 2.

Antalet platser är begränsade. Kontakta Peter Dahl på 054-444 20 66 eller Max Hansson på 0705-43 12 54.

NyheterNyhetsarkiv

Nätverksträff 26 april

12 April, 2024

Forskningsseminarium: Coercive design and "callous objects" in learning environments

Nätverksträff 23 februari

31 Januari, 2024

När här och där blir ett: hybrida reflektioner från Learning Lab Umeå

Nätverksträff 1 december

14 November, 2023

Studieplatser vid Göteborgs universitet - fler, bättre och likvärdiga

Nätverksträff 10 november

12 Oktober, 2023

Higher Ed Learning Spaces: Thinking About the Whole Campus

Active Learning Nordic Summit - En nordisk konferens om undervisning i, och utveckling av, ALC-lärosalar.

28 September, 2023

Active Learning Nordic Summit- En nordisk konferens om undervisning i, och utveckling av, ALC-lärosalar. …