Nätverksträff 29 april

Publicerad 14 April, 2022

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet bedriver för närvarande projektet Hållbara och tillgängliga lärmiljöer med syfte att främja studenters psykiska hälsa under utbildningen. Ett av delprojekten handlar om att undersöka hur en kombination av en flexibel och hybrid lärmiljö kan utformas inom ramen för en kurs – så kallad HyFlex-kursdesign. Grundtanken är att ge studenter möjlighet att, utifrån sina olika förutsättningar, välja på vilket sätt de vill delta i undervisningen vid varje enskilt undervisningstillfälle. Vad innebär det för undervisningen, för lärmiljön, för läraren och för studenterna?

Medverkande är Sylva Frisk, vicedekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet och Gregg Bucken-Knapp, professor i offentlig förvaltning, tillika den lärare som arbetar med utformning av en HyFlex-kurs.

Moderator är Stefan Karlsson som är pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitalt lärande vid Örebro universitet.

 

Nätverksträffen sker i Zoom och riktar sig till medlemmar i Rum för lärande. 

 

Nätverket har i dag drygt 460 medlemmar och att vara medlem ger dig tillgång till kunskap, inspiration och utveckling inom området för det fysiska och digitala rummet. Är du inte medlem? Kontakta Petra Stenberg för att bli medlem och få inbjudan till våra aktiviteter. 

NyheterNyhetsarkiv

Active Learning Nordic Summit - En nordisk konferens om undervisning i, och utveckling av, ALC-lärosalar.

28 September, 2023

Active Learning Nordic Summit- En nordisk konferens om undervisning i, och utveckling av, ALC-lärosalar. …

Nätverksträff 25 augusti

21 Juni, 2023

Ett år med Learning Lab Örebro – att driva högskolepedagogisk utveckling med utgångspunkt i ett tomt rum.

Stora studiebesöksdagen 21 juni

20 Mars, 2023

Nu är programmet klart och öppet för anmälan. Studiebesöken följer samma tider på alla platser. Välkommen med din anmälan! …

Nätverksträff 22 mars

10 Mars, 2023

Tema för nätverksträffen är "Attraktiva rum för aktiva studenter - våra erfarenheter från rumsutveckling vid NTNU, Norges teknisk-naturvetenskapliga …

Nätverksträff 3 februari

13 Januari, 2023

Temat vid årets första nätverksträff med Rum för lärande är Chalmers Tracks/Fuse som är ett unikt koncept för lärande, lärandemiljöer och innovation.