Professor Lisbeth Lundahl

Professor Lisbeth Lundahl

Professor i pedagogiskt arbete.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Umeå universitet, Sverige

Prof. Lisbeth Lundahl har forskat kring skolans betydelse och funktioner i samhället. Under senare år med särskild inriktning mot konsekvenserna av de förändringar som skolans styrning genomgått från 1980-talet och framåt. Just nu pågår ett forskningsprojekt vid Umeå universitet om ”Rum för lärande” där även Akademiska Hus står som delfinansiär.

Mer om Lisbeth Lundahl här.