Dr. Trish Andrews

Dr. Trish Andrews

Senior Lecture

Teaching and Educational Development Institute
University of Queensland, Australia

Dr. Trish Andrews forskning har bedrivits inom områdena rum för lärande, mobilt lärande och elevernas erfarenhet av it-stöd för undervisning och lärande. Trish är en lektor i Higher Education vid Teaching and Educational Development Institute (TEDI) vid University of Queensland och chef för Technology Enahanced Learning Group vid samma institut. Hennes karriär i utbildningsfrågor har sträckt sig över tre decennier och hon har arbetat på alla nivåer av lärande från tidig barndom till eftergymnasial och högre utbildning. Trish har ett särskilt fokus på att integrera informations-och kommunikationsteknik (IKT) i undervisning och lärande i miljöer för högre utbildning och har haft omfattande engagemang i utformningen av de innovativa lärandemiljöerna vid University of Queensland.

Mer om Trish Andrews här.

Mer om Trish Andrews forskning här.