Dr. Mark Decker

Dr. Mark Decker

Co-Director and Teaching Associate Professor

College of Biological Sciences, University of Minnesota, USA

Mark Decker har regelbundet undervisat i Active Learning Classrooms vid sitt universitet i mer än sex år. Hans forskningsintresse ligger i hur pedagogiska modeller och modern teknologi kan påverka förståelsen av vetenskapliga koncept och främja naturvetenskaperna.

Mer om Mark Decker här.