Dr. David Langley

Dr. David Langley

Director for Center for Teaching and Learning

University of Minnesota, USA

Dr. David Langley har tjänstgjort som direktör för Center for Teaching and Learning vid University of Minnesota de senaste åtta åren. Han erhöll din Ph.D vid University of Oregon och har därefter tjänstgjort som lärare vid ett flertal amerikanska universitet där han också haft ledande befattningar med ansvar för fakulteternas utveckling.

Mer om Dr. Langley här.