Flexibla lärandemiljöer - ett deltagarperspektiv

Publicerad 9 September, 2016

Rum för lärande, symposium 13-14 juni 2016. Lärandemiljögruppen vid Malmö högskola med Marie Leijon och Michael Svedemar talar om – Flexibla rum för lärande – ett forsknings- och utvecklingsprojekt på Malmö Högskola som initieras av gruppen och AKL (Centrum för Akademiskt Lärarskap).