Developing and utilising innovative learning spaces - an Australian perspective

Publicerad 1 Januari, 1970

Dr Trish Andrews, Senior Lecture vid University of Queensland i Australien berättar om hur man på universitetet har byggt upp en ny undervisningskultur kring rum för aktivt lärande. Hon talar även om de observationer och lärdomar de har dragit tio års arbete. Och ger en blick in i framtiden.

Föredraget är textat på svenska.

Doctor Trish Andrews är Manager, Technology Enhanced Learning vid The Teaching and Educational Development Institute (TEDI). University of Queensland, Australia

Föredraget filmades under symposiet "Rum för aktivt lärande" den 14-15 augusti i Uppsala. Under två dagar diskuterades innovativa lärandemiljöer och rummets betydelse för inlärning. I publiken satt ledningspersoner, engagerade pedagoger och lokalplanerare från 27 av Sveriges lärosäten. Symposiet arrangerades av Uppsala universitet, Örebro universitet, Sveriges lantbruksuniversitet samt Akademiska Hus.