Levers for students success - Active Learning Classrooms

Publicerad 1 Januari, 1970

Dr David Langley, en av de mest namnkunniga inom området rum för aktivt lärande, tar oss på en resa genom University of Minnesota och de förändringar som ALC (Active Learning Classroom) har bidragit med – både pedagogiskt och arkitektoniskt.

Doctor David Langley är Director for Center for Teaching and Learning University vid Minnesota, USA.

Filmades vid symposiet Rum för aktivt lärande i Uppsala den 16 aug 2014.

Föredraget är textat på svenska.