Tomas Grysell

Tomas Grysell

Fil dr i pedagogik

Uppsala/Umeå universitet, Sverige

Tomas Grysell är fil.dr. i pedagogik och universitetspedagogisk utvecklare, med akademisk bakgrund inom beteendevetenskapen. Tomas påbörjade sin nuvarande yrkesinriktning vid Umeå universitet 2002, som universitetslektor. 2009 rekryterades han av Uppsala universitet som gästlektor inom universitetspedagogik. Han arbetar även som kursansvarig för forskarhandledarkurser inom Göteborgs universitet. Tomas är väl bevandrad i gestaltande metoder inom undervisningen. Därutöver har han ett stort intresse för den fysiska miljöns betydelse för lärandet, normkritisk pedagogik och andra aktuella frågeställningar som rör lärande för vuxna.

Mer om Tomas Grysell här.