Ingrid Gustavsson

Ingrid Gustavsson

Arkitekt och Arkitekturråd

Akademiska Hus AB, Göteborg, Sverige

Ingrid Gustavsson är arkitekturråd inom Akademiska Hus AB. Som arkitekturråd deltar hon som expertfunktion vid utvärderingar av parallella arkitektuppdrag, detalj- och campusplaner samt allmänt vid anpassning av lokaler inom högskolesektorn. Ingrid har tidigare arbetat inom Akademiska Hus som ansvarig för byggverksamheten i region Syd, Regiondirektör i det tidigare dotterbolaget Akademiska Hus i Ultuna. Ingrid har lång erfarenhet av lokaler för universitet och högskolor och har även en tid arbetat med dessa frågor inom högskolesektorn.

Mer om Ingrid Gustavsson här.