Dr. Marie Leijon

Dr. Marie Leijon

Senior Lecture

Fakulteten för Lärande och samhälle
Malmö Högskola, Sverige

Universitetslektor Marie Leijon är Ph.D i Pedagogik med inriktning mot lärande, kommunikation och medier. Hon är verksam vid Fakulteten för Lärande och Samhälle vid Malmö Högskola. Marie Leijon har skrivit ett antal vetenskapliga artiklar och även medverkat i vetenskapliga konferenser kring rummets betydelse för lärandet.

Mer om Marie Leijon här.