Styrgrupp

Nätverket är öppet för alla verksamma inom universitet eller högskolor med ett speciellt intresse för rummets påverkan på lärandet. Nätverkets medlemmar består av såväl akademiska lärare, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier, lokalplanerare, it-ansvariga eller personer med annan direkt koppling till utbildning och lokaler vid universitet och högskola.

Nätverkets styrgrupp administrerar nätverket och arbetar för att hålla verksamheten levande.
Styrgruppen består av följande personer:

 Birgitta van Dalen  Ordförande styrgrupp  Akademiska Hus AB
 Charlotta Andersson  Arkitekt  Akademiska Hus AB
 Marie Leijon  Universitetslektor  Malmö Universitet
 Åse Tieva  Universitetslektor  Umeå universitet
 Birgitta Hemmingsson  Pedagogisk utvecklare  Mittuniversitetet
 Veronica Alfredsson  Bibliotekarie  Göteborgs Universitet
 Mats Brenner  IKT-pedagog  Ersta Sköndal Bräcke högskola
 Petra Stenberg  Marknadskoordinator  Akademiska Hus AB
 Marika Strömberg  Arkitekt  KTH