Symposium 2016

Den 14-15 juni 2016 är det dags för vårt nästa symposium i nätverket ”Rum för lärande”. Symposiet hålls denna gång i Malmö i samarbete med Malmö Högskola och Akademiska Hus. Symposiet ligger i direkt anslutning till den stora universitetskonferensen NU 2016 som detta år också hålls i Malmö.

Vårt symposium börjar i Malmö högskolas nya lokaler Niagara tisdagen den 14 juni kl. 13.00 och avslutas i konferenscentret  Malmö Live den 15 juni kl.12.00.
NU 2016 börjar i Malmö Live den 15 juni kl.13.00 så det blir lätt att vara med på båda konferenserna.

Konferensavgiften är 1 200 kr/person och inkluderar då en gemensam middag på kvällen den 14/6.

Vid anmälan till båda konferenserna erhålls en rabatt om 500 kr.

Du kan anmäla dig till symposiet genom att klicka här. 

Program 

Tisdag den 14 juni 2016

Plats: Malmö högskola, Byggnad Niagara, Hörsal C, Nordenskiöldsgatan 1

13.00        Symposiet öppnar  - Hans Antonsson, Nätverket ”Rum för lärande”

13.05        Välkomsthälsning - Cecilia Christersson, Prorektor, Malmö högskola

13.15        Niagara, Malmö högskolas senaste lokaltillskott (inkl. rundvandring) - Birgitta Wickman,
                 Fastighetschef, Malmö högskola

14.15        Flexibla lärandemiljöer, ett deltagarperspektiv - Lärandemiljögruppen, Malmö högskola

14.45        Kaffe

15.10        Rummets begränsningar  Magnus Johansson

   • Grupp 1. Workshop om lärandemiljöer 
   • Grupp 2. Att gestalta lärandemiljöer

16.10        Grupperna byter program

17.40        Avslutning dag 1

19.30        Konferensmiddag

 

Onsdag den 15 juni 2016

Plats: Malmö Live, Hörsal Live 2, Dag Hammarskjölds torg 4

08.30        Rummets roll för lärandet och pedagogiska utveckling - Lisbeth Lundahl, Professor,
                 Umeå universitet

09.30        Två exempel på en övergång till mer aktivt lärande 

   • Åse Tieva, Bengt Malmros & Roger Ahlgren, Umeå universitet 
   • Tomas Grysell, Göteborgs universitet

10.00       Kaffe

10.45       Att utveckla lärande och lärandemiljöer, erfarenheter från fem Skandinaviska universitet

   • Uppsala universitet
   • Danmarks tekniska högskola
   • Linköpings universitet
   • KTH, Stockholm
   • Högskolan i Oslo och Akershus

11.45        Erfarenheter från arbetet med SUHF:s rapport om aktivt lärande - Åsa Lindberg-Sand, 
                 Avd.chef vid Högskoleped. utveckling, Lunds universitet 

12.00        Avslutning och Lunch