Kalender

Under året planerar vi för digitala nätverksträffar och webbinarium.

 Datum  Aktivitet
 2021-02-19

 Nätverksträff

 2021-04-16

 Nätverksträff

 2021-05-26

 Webbinarium

 2021-06-18

 Nätverksträff

 2021-09-17

 Nätverksträff

 2021-10-27

 Webbinarium

 2021-11-19

 Nätverksträff

 2021-12-17

 Nätverksträff