Forskningssamarbete med University of Minnesota

Publicerad 27 november, 2017

När 45 personer från nätverket Rum för lärande besökte University of Minnesota och deras konferens IFALC 2017 i augusti 2017 blev den skandinaviska gruppen speciellt inbjuden av universitetet för att träffa några av de forskare vid Center for Educational Innovation som arbetar med att utvärdera den utveckling av universitetsutbildningarna som universitetet bedriver. Vår kontaktperson vid Centret blev J.D. Walker. Han presenteras på universitetets hemsida enligt bifogad länk: https://cei.umn.edu/jd-walker.  Han har även varit en av medförfattarna i boken ”A guide To Teaching in Active Learning Classroom”. Du kan hitta mer information om den boken under länken: https://styluspub.presswarehouse.com/Books/SearchResults.aspx?str=A%20guide%20to%20teaching%20in%20the%20Active%20Learning%20Classroom

Vid vår träff med forskarna ställdes frågan om vi trodde att det fanns pedagogiska forskare i Skandinavien, inom vårt nätverk eller utanför, som kunde ha intresse av att samarbeta med Center for Educational Innovation för att jämföra resultat och kanske samarbeta i utvärderingar av lärandet inom högre utbildning. Vårt svar blev att vi antog att det fanns ett sådant intresse och att vi skulle upprätthålla kontakten.

Jag har under hösten haft nya kontakter med vår kontaktperson J.D. Walker och vi kom överens om att i ett första steg upprätta en list över alla som bedriver liknande forskning i Skandinavien och som skulle vara intresserade av att etablera kontakter med Center for Educational Innovation vid University of Minnesota för att i ett senare skede föra en direkt dialog om forskningsområdena överlappar varandra och kanske även på sikt samarbeta inom olika projekt.

Skicka alltså ditt namn och kontaktuppgifter till mig så listar jag intresset och vidarebefordrar uppgifterna. Har ni dokument eller länkar som närmare förklarar just er forskning så får ni gärna bifoga även dessa.

Skicka din intresseanmälan till:

Antonsson.hans@gmail.com

NyheterNyhetsarkiv

Forskningssamarbete med University of Minnesota

27 november, 2017

När 45 personer från nätverket Rum för lärande besökte University of Minnesota och deras konferens IFALC 2017 i …

Sjöstridsskolan i Karlskrona har påbörjat utbildningar i ALC-salar

12 november, 2017

Inför läsåret 2017/18 har Sjöstridsskolan i Karlskrona iordningställt en ny utbildningslokal för aktivt lärande.

Högskolan i Borås invigde Loftet

12 november, 2017

Den 7 november 2017 invigde Högskolan i Borås en ny undervisningslokal för aktivt lärande kallad Loftet. …

Yrkeshögskolan Novia, Finland representerad i nätverket

22 september, 2017

Under sommaren har ett antal lärare vid yrkeshögskolan Novia i Finland anslutit sig till nätverket ”Rum för lärande”. …

Stor Skandinavisk representation vid IFALC 2017

24 augusti, 2017

En stor grupp på 45 personer från nätverket ”Rum för lärande”, representerande 14 universitet och högskolor samt Akademiska Hus, deltog i augusti …