Sjöstridsskolan i Karlskrona har påbörjat utbildningar i ALC-salar

Publicerad 12 november, 2017

Andreas Nilsson är bibliotekarie vid Sjöstridsskolan och var också en av deltagarna vid IFALC 2017 i Minnesota i augusti i år. Andreas har nu tillsammans med kollegor i Karlskrona och Sjöstridsskolans pedagogiska utvecklare redan genomfört ett första pilotprojekt under en månad under höstterminen i den nya lärandemiljön och har därefter försökt fånga upp såväl studenternas som lärarnas erfarenheter av projektet. Sjöstridsskolan har välvilligt låtit nätverkets medlemmar ta del av den utvärdering som gjorts av det första delprojektet.

Nu står man inför nästa utvecklingssteg där man kommer att välja vilka tekniska hjälpmedel som på bästa sätt kan stödja den fortsatta utbildningen i salen. I detta andra steg kommer Sjöstridsskolan att utnyttja de kontakter man fått inom nätverket för att ta del av ytterligare erfarenheter inför sina kommande val.

Läs gärna första delrapporten från Sjöstridsskolans pilotprojekt och ta del av deras utvärderingar och tankar inför fortsättningen. Har ni erfarenheter ni vill tillföra Andreas och hans kollegor efter att ni läst rapporten så kan ni höra av er till andreas.l.nilsson@mil.se

Andreas skickar med en sista hälsning till nätverket:

” - Vi inom Sjöstridsskolan är väldigt tacksamma för det stöd och den inspiration som nätverket och vårt gemensamma besök i Minneapolis har gett oss”.

NyheterNyhetsarkiv

Forskningssamarbete med University of Minnesota

27 november, 2017

När 45 personer från nätverket Rum för lärande besökte University of Minnesota och deras konferens IFALC 2017 i …

Sjöstridsskolan i Karlskrona har påbörjat utbildningar i ALC-salar

12 november, 2017

Inför läsåret 2017/18 har Sjöstridsskolan i Karlskrona iordningställt en ny utbildningslokal för aktivt lärande.

Högskolan i Borås invigde Loftet

12 november, 2017

Den 7 november 2017 invigde Högskolan i Borås en ny undervisningslokal för aktivt lärande kallad Loftet. …

Yrkeshögskolan Novia, Finland representerad i nätverket

22 september, 2017

Under sommaren har ett antal lärare vid yrkeshögskolan Novia i Finland anslutit sig till nätverket ”Rum för lärande”. …

Stor Skandinavisk representation vid IFALC 2017

24 augusti, 2017

En stor grupp på 45 personer från nätverket ”Rum för lärande”, representerande 14 universitet och högskolor samt Akademiska Hus, deltog i augusti …