Aktivt lärande en aktuell fråga i hela världen

Intresset för rum för aktivt lärande och för vilka pedagogiska metoder som är mest framgångsrika är stort i hela världen.

Aktivt lärande i Norge (2014-08-29)

 Hei takk for sist og et fint seminar, lærte mye hos dere. Her ser dere rommet vi åpnet når vi kom hjem.
Hvis dere vil vise det på websiden vi snakker om i avslutningen for ALC.
http://khrono.no/ecampus/2014/08/prolab-i-gang 

Hilsen/Regards

 Vidar Holum
Seniorrådgiver / Senior Adviser
HIOA - adm, Avdeling for Eiendom / Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

 

Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics

I maj 2014 presenterade den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS en stor analys av totalt 225 studier som presenterar resultatet av hur väl studenter klarar examinationen i ämnen som teknologi och matematik i relation till traditionella undervisningsformer. Resultatet av studien pekar entydigt på att en pedagogik som bygger på aktivt lärande leder till bättre resultat vid examinationer.  

Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics
Scott Freeman, Sarah L. Eddy, Miles McDonough, Michelle K. Smith, Nnadozie Okoroafor,Hannah Jordt, and Mary Pat Wenderoth

Länk till artikeln: http://www.pnas.org/reports/most-read

 

Hur ser University of Queensland på Flipped Classrooms?

Få en snabb inblick genom följande länk. http://www.uq.edu.au/tediteach/flipped-classroom/what-is-fc.html

 

Vad är Active Learning Classrooms vid University of Minnesota?

Få en snabb inblick genom följande länk. http://www.youtube.com/watch?v=lfT_hoiuY8w

 

Utbildning, forskning, samverkan

Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley?
Arthur Bienenstock, Sylvia Schwaag Serges, Mats Benner och Anne Lidgard 

Skärp fokuseringen på undervisningen och erbjud stöd för att förbättra undervisningskvaliteten. Det är två av de råd som ges i en rapport från SNS Utbildningskommission (ISBN 978-91-86949-54-9) som handlar om kvaliteten i den högre utbildningen i Sverige i en internationell jämförelse med amerikanska toppuniversitet. Rapporten publicerades i mars 2014.