Giving space a place in education

Publicerad 1 Januari, 1970

Lisbeth Lundahl, professor vid Umeå universitet, om utvecklingen av nya lärmiljöer vid Umeå universitet och hur dessa kan förändra undervisningen redan under hösten 2014. Hon berättar också om forskningen kring rum för aktivt lärande, om trenderna, utvecklingen och betydelsen av tid för att lyckas med förändringen.

Föredraget är textat på svenska.

Föredraget filmades under symposiet "Rum för aktivt lärande" den 14-15 augusti i Uppsala. Under två dagar diskuterades innovativa lärandemiljöer och rummets betydelse för inlärning. I publiken satt ledningspersoner, engagerade pedagoger och lokalplanerare från 27 av Sveriges lärosäten. Symposiet arrangerades av Uppsala universitet, Örebro universitet, Sveriges lantbruksuniversitet samt Akademiska Hus.