Veronica Alfredsson, på Biomedicinska biblioteket har skrivit rapporten Med studenten i centrum - Vår process mot förnyad pedagogisk metod och utformning av undervisningssalar (ALC)