Nätverkets medlemmar består av såväl akademiska lärare, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier, lokalplanerare, it-ansvariga eller personer med annan direkt koppling till utbildning och lokaler vid universitet och högskola.

Här kan du läsa vilka som ingår i nätverket  medlemslista.pdf