Nätverket för framtidens pedagogiska rum

Ett stort tack till alla er deltagare vid symposiet ”Rum för aktivt lärande” som med ert engagemang gjorde arrangemanget till en stor framgång. Jag tror att alla vi som var närvarande kände att vi fick med oss många erfarenheter som kommer att bli till stor hjälp när vi fortsätter vårt arbete med att utveckla såväl pedagogik som lokaler för framtidens akademiska lärande.

Den styrgrupp som varit med om att arrangera symposiet i Uppsala kommer tills vidare att arbeta för att mer konkret organisera det nätverk som symposiet ville ha. Vår hemsida www.rumforlarande.se kommer då att bli vår naturliga plats för ny information till nätverket.

Hur blir ni då anknutna till nätverket? Skicka en mail till mig hans.antonsson@akademiskahus.se så bygger jag successivt upp en lista på alla intresserade. Nätverket står öppet för alla pedagoger, pedagogiska utvecklare, lokalplanerare och/eller ledningspersoner vid nordiska universitet/högskolor samt Akademiska Hus eller nordiska motsvarigheter.

Tack för ert stora intresse för dessa viktiga framtidsfrågor.

Hans Antonsson, Akademiska Hus
Ordf. i styrgruppen för symposiet och nätverket