Nätverkets medlemmar består av såväl akademiska lärare, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier, lokalplanerare, it-ansvariga eller personer med annan direkt koppling till utbildning och lokaler vid universitet och högskola.

 

Vi är i november 2017 uppe i över 260 medlemmar från 42 lärosäten.