Material

Här finner du allt vårt material.

Senaste materialet

Vad lär vi oss av stadens rum?

Video Rum för lärande symposium, 13-14 juni 2016
Magnus Johansson, chef för enheten för byggd miljö och miljövetenskap på Malmö Högskola, talar om olika tankar, teorier och perspektiv på vad man kan lära sig av stadens olika lärande territorier.

Framtidens lärandemiljöer

Video Rum för lärande symposium, 13-14 juni 2016. Åsa Lindberg Sand, avdelningschef på Lunds universitet, om hur man ser på begreppet lärandemiljö, pedagogisk utveckling och hur framtidens lärandemiljöer kan se ut.

Grundtanken med ALC är…

Video Rum för lärande symposium, 13-14 juni 2016.
Tomas Grysell, pedagogisk utvecklare på Göteborgs Universitet talar om hur de jobbar med ALC (Active Learning Classroom) på Göteborgs universitet.

Læringsrealer for profesjonsutdanning

Video Rum för lärande symposium, 13-14 juni 2016.
Tengel Aas Sandtrø, seniorrådgiver på Høgskolen i Oslo & Akershus talar om hur de följer utvecklingen och arbetar med lärandemiljöer.

Flexibla lärandemiljöer - ett deltagarperspektiv

Video Rum för lärande, symposium 13-14 juni 2016.
Lärandemiljögruppen vid Malmö högskola med Marie Leijon och Michael Svedemar talar om – Flexibla rum för lärande – ett forsknings- och utvecklingsprojekt på Malmö Högskola som initieras av gruppen och AKL (Centrum för Akademiskt Lärarskap).

Det moderna biblioteket och morgondagens lärande

Video Rum för lärande, symposium 13-14 juni 2016.
Ann Tobin, enhetschef, KTH, Sara Eriksson, projektledare, KTH och Sara Crutebo, lokal & säkerhetsansvarig, KTH talar om ombyggnationen och rekonstruktionen av KTH Biblioteket.

Ett nytt hus

Video Rum för lärande, symposium 13-14 juni 2016.
Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt på Linköpings Universitet talar om projektet – Campus Liu – som går ut på att skapa miljöer som gör Linköpings universitet attraktivt, för både studenter och medarbetare.

Nätverket rum för lärande

Video Rum för lärande, symposium 13-14 juni 2016.
Cecilia Christersson, prorektor, Malmö högskola om olika typer av läranderum, digitalisering och om förståelse för nya pedagogiska modeller och former.

Nya lärandemiljöer vid Uppsala Universitet

Video Rum för lärande, symposium 13-14 juni 2016.
Björn Victor, professor, Uppsala universitet om nya utbildningslokaler på Ångströmlab vid Uppsala universitet som håller på att byggas och planeras att bli klart 2020.