Filmer

Här kan du hitta föredrag som handlar om "Rum för aktivt lärande".

Det moderna biblioteket och morgondagens lärande

Rum för lärande, symposium 13-14 juni 2016. Ann Tobin, enhetschef, KTH, Sara Eriksson, projektledare, KTH och Sara Crutebo, lokal & säkerhetsansvarig, KTH talar om ombyggnationen och rekonstruktionen av KTH Biblioteket.

Ett nytt hus

Rum för lärande, symposium 13-14 juni 2016. Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt på Linköpings Universitet talar om projektet – Campus Liu – som går ut på att skapa miljöer som gör Linköpings universitet attraktivt, för både studenter och medarbetare.

Flexibla lärandemiljöer - ett deltagarperspektiv

Rum för lärande, symposium 13-14 juni 2016. Lärandemiljögruppen vid Malmö högskola med Marie Leijon och Michael Svedemar talar om – Flexibla rum för lärande – ett forsknings- och utvecklingsprojekt på Malmö Högskola som initieras av gruppen och AKL (Centrum för Akademiskt Lärarskap).

Framtidens lärandemiljöer

Rum för lärande symposium, 13-14 juni 2016. Åsa Lindberg Sand, avdelningschef på Lunds universitet, om hur man ser på begreppet lärandemiljö, pedagogisk utveckling och hur framtidens lärandemiljöer kan se ut.

Giving space a place in education

Lisbeth Lundahl, professor vid Umeå universitet, om utvecklingen av nya lärmiljöer vid Umeå universitet och hur dessa kan förändra undervisningen redan under hösten 2014. Hon berättar också om forskningen kring rum för aktivt lärande, om trenderna, utvecklingen och betydelsen av tid för att lyckas med förändringen.

Grundtanken med ALC är…

Rum för lärande symposium, 13-14 juni 2016. Tomas Grysell, pedagogisk utvecklare på Göteborgs Universitet talar om hur de jobbar med ALC (Active Learning Classroom) på Göteborgs universitet.

Læringsrealer for profesjonsutdanning

Rum för lärande symposium, 13-14 juni 2016. Tengel Aas Sandtrø, seniorrådgiver på Høgskolen i Oslo & Akershus talar om hur de följer utvecklingen och arbetar med lärandemiljöer.

Levers for students success - Active Learning Classrooms

Dr David Langley, en av de mest namnkunniga inom området rum för aktivt lärande, tar oss på en resa genom University of Minnesota och de förändringar som ALC (Active Learning Classroom) har bidragit med – både pedagogiskt och arkitektoniskt.

Nätverket rum för lärande

Rum för lärande, symposium 13-14 juni 2016. Cecilia Christersson, prorektor, Malmö högskola om olika typer av läranderum, digitalisering och om förståelse för nya pedagogiska modeller och former.

Niagara

Rum för lärande, symposium 13-14 juni 2016. Birgitta Wickström, fastighetschef på Malmö högskola talar om Malmö högskolas nya profilbyggnad Niagara på Universitetsholmen som är byggd för att utveckla det pedagogiska lärandet.

Nya lärandemiljöer vid Uppsala Universitet

Rum för lärande, symposium 13-14 juni 2016. Björn Victor, professor, Uppsala universitet om nya utbildningslokaler på Ångströmlab vid Uppsala universitet som håller på att byggas och planeras att bli klart 2020.

Rummets roll för lärande och pedagogisk utveckling

Rum för lärande symposium, 13-14 juni 2016. Lisbeth Lundahl, professor vid Umeå universitet, talar om projektet för interaktiva lärmiljöer – Rum för lärande – som ingår i en större satsning på interaktiva miljöer vid Umeå universitet.

Space in higher education - design and agency

Från svensk horisont beskriver Marie Leijon, universitetslektor vid Malmö högskola, om sin forskning kring rum för aktivt lärande. Om rummets betydelse för lärandet och om den flexibla lärsalen som stegvis kan bidra till att förändra framtidens pedagogik.

Teknologi har ändrat förutsättningarna för lärande

Akademiska Hus arkitekturråd, Ingrid Gustavsson talar om samarbetet mellan universitetsvärlden och Akademiska Hus, och hur dessa två världar kan lära av varandra och tillsammans skapa nya lärmiljörer på svenska universitet och högskolor.

Vad är lärarens utmaning med aktivt lärande?

Dr Tomas Grysell, pedagogisk utvecklare vid Uppsala/Göteborgs universitet, berättar om de utmaningar som den nya pedagogiken innebär. Att placera läraren mitt i lärsalen – och inte framför studenterna är inget annat än en revolution som kräver nytänkande och förändring.

Vad lär vi oss av stadens rum?

Rum för lärande symposium, 13-14 juni 2016 Magnus Johansson, chef för enheten för byggd miljö och miljövetenskap på Malmö Högskola, talar om olika tankar, teorier och perspektiv på vad man kan lära sig av stadens olika lärande territorier.