International Forum on Active Learning Classrooms

Call for Papers

We invite your participation as a presenter or registrant to the 2019 International Forum on Active Learning Classrooms at the University of Minnesota, scheduled for August 5-9, 2019 at Bruininks Hall on the Twin Cities campus. Submission guidelines can be found at the conference website www.cceevents.umn.edu/international-forum-on-active-learning-classrooms.

The 2019 International Forum on Active Learning Classrooms (IFALC) at the University of Minnesota focuses on advancing practice and research on active learning classroom spaces. The IFALC features session formats (see the Submission Guidelines) that provide opportunities for participants to demonstrate innovative practices and research that leverage the advantages of technology-enhanced learning spaces and active learning pedagogies.

Pre-conference för nätverket Rum för lärande

Universitetet ställer sig mycket positiva till att en grupp svenskar ordnar en två dagar lång pre-conference i Minneapolis före IFALC där gruppen närmare får bekanta sig med Bruininks Hall med sina ALC-salar samt får möjlighet att träffa akademiska lärare med erfarenhet av att undervisa i byggnaden. Kontakta Hans Antonsson om du är intresserad av att delta.