International Forum on Active Learning Classrooms

Call for Papers

We invite your participation as a presenter or registrant to the 2017 International Forum on Active Learning Classrooms at the University of Minnesota, scheduled for August 9-11, 2017 at Bruininks Hall on the Twin Cities campus. Submission guidelines can be found at the conference website www.cceevents.umn.edu/international-forum-on-active-learning-classrooms.

Submission formats include papers, roundtables, demonstrations, and posters. We are delighted to have Adam Finkelstein, McGill University, as our keynote speaker and Robin Wright, University of Minnesota, as the closing speaker. Robert McMaster, vice provost for undergraduate education at the University of Minnesota, will be the opening night speaker.

Registration is expected to be open in the first week of February. Check back periodically on the website for all updates, including the full schedule, accommodations, and any additional information.

Pre-conference för nätverket Rum för lärande

Universitetet ställer sig mycket positiva till att en grupp om 30 svenskar (liksom 2015) ordnar en två dagar lång pre-conference i Minneapolis (må-ti) före IFALC (ons-fre) där gruppen närmare får bekanta sig med Bruininks Hall med sina ALC-salar samt får möjlighet att träffa akademiska lärare med erfarenhet av att undervisa i byggnaden. Även en träff med bibliotekspersonal kan kanske ordnas om det finns intresse hos de anmälda.

Inbjudan skickas under våren till nätverkets medlemmar att delta i dessa förberedande konferensdagar.