Nätverkets styrgrupp har sammanträtt

Publicerad 24 april, 2017

Antalet medlemmar i nätverket ökar hela tiden och är nu uppe i 238 personer. Medlemmarna från våra lärosäten representerar en spännande blandning av bakgrunder som ger nätverket en god bredd på våra erfarenheter av nya lärande miljöer.

 

Av våra medlemmar har 45 st även anmält sitt deltagande till nätverkets pre-konferens i anslutning till IFALC 2017 som genomföres vid University of Minnesota i augusti 2017. Även den gruppen har nätverkets kännetecken av blandade erfarenheter. Vi kommer nu att sätta en övre gräns för pre-konferensen vid 50 deltagare för att praktiskt kunna genomföra det hela. Några av våra medlemmar har även skickat in egna förslag till presentationer vid den stora konferensen i Minnesota. Vi hoppas naturligtvis att några av dessa kommer att antas och finnas med på programmet.

Nätverkets nästa symposium är tänkt att hållas i anslutning till NU 2018 som nästa gång genomföres vid Mälardalens högskola i Västerås den 9-11 oktober 2018. Nätverkets symposium planeras därför i direkt anslutning till detta arrangemang den 8-9 oktober. En programgrupp för symposiet kommer att tillsättas i slutet av detta år. Har du idéer om vad som kan/borde presenteras där så är du välkommen till mig med förslag.

Vi har också ambitioner att kunna genomföra något Webinar under året med någon aktuell frågeställning kring lärande och rummet för lärande. Även här är vi öppna för era förslag till program.

Vi kommer också att försöka utveckla vår hemsida så att den blir en mer levande miljö med aktuell information. Även där finns en liten arbetsgrupp inom styrgruppen som arbetar med frågan.

Den 13 juni ses vi nästa gång i styrgruppen. Innan dess hoppas jag att ni medlemmar hör av er till mig med information om vad som pågår vid ert lärosäte när det gäller att utveckla lärandet och rummet för lärandet.

Hans Antonsson

Styrgruppens ordf.

NyheterNyhetsarkiv

Forskningssamarbete med University of Minnesota

27 november, 2017

När 45 personer från nätverket Rum för lärande besökte University of Minnesota och deras konferens IFALC 2017 i …

Sjöstridsskolan i Karlskrona har påbörjat utbildningar i ALC-salar

12 november, 2017

Inför läsåret 2017/18 har Sjöstridsskolan i Karlskrona iordningställt en ny utbildningslokal för aktivt lärande.

Högskolan i Borås invigde Loftet

12 november, 2017

Den 7 november 2017 invigde Högskolan i Borås en ny undervisningslokal för aktivt lärande kallad Loftet. …

Yrkeshögskolan Novia, Finland representerad i nätverket

22 september, 2017

Under sommaren har ett antal lärare vid yrkeshögskolan Novia i Finland anslutit sig till nätverket ”Rum för lärande”. …

Stor Skandinavisk representation vid IFALC 2017

24 augusti, 2017

En stor grupp på 45 personer från nätverket ”Rum för lärande”, representerande 14 universitet och högskolor samt Akademiska Hus, deltog i augusti …