Simon Ydhag ny medlem i styrgruppen för nätverket "Rum för lärande"

Publicerad 9 februari, 2017

Simon är vid MDH ansvarig för ett projekt som syftar till att utveckla fysiska och digitala lärandemiljöer. Under hösten planeras att omvandla ett par lärosalar för ALC-undervisning. Just nu är fokus på digital kommunikation och vilken teknik som kan stödja lärare/studenter för att knyta ihop det digitala och fysiska rummet. Till sommaren är planen att MDH ska utöka med ytterligare två lärosalar varav någon kanske blir i stil med det som visades vid nätverkets studiebesök vid Göteborgs universitet (Pedagogen) i november 2016.

Simon är väldigt intresserad av att hitta tekniska lösningar som har bäring i verkligheten, i lärarens vardag. Som medieproducent har han fått möjlighet att betrakta hur lokalerna fungerar i så gott som samtliga stora föreläsningssalar på Uppsala universitet. Det han sett, både där och på MDH, lämnar ibland en del över att önska.

På studiebesöket i Göteborg tog Simon tillfället i akt att prata teknik med folk från andra lärosäten. Han insåg då tydligt att vi brottades med samma frågeställningar och idéer runt om i landet.

Simon ser därför fram emot att delta i arbetet med att utveckla möjligheterna till erfarenhetsutbyte och diskussioner under nätverkets paraply.

NyheterNyhetsarkiv

Forskningssamarbete med University of Minnesota

27 november, 2017

När 45 personer från nätverket Rum för lärande besökte University of Minnesota och deras konferens IFALC 2017 i …

Sjöstridsskolan i Karlskrona har påbörjat utbildningar i ALC-salar

12 november, 2017

Inför läsåret 2017/18 har Sjöstridsskolan i Karlskrona iordningställt en ny utbildningslokal för aktivt lärande.

Högskolan i Borås invigde Loftet

12 november, 2017

Den 7 november 2017 invigde Högskolan i Borås en ny undervisningslokal för aktivt lärande kallad Loftet. …

Yrkeshögskolan Novia, Finland representerad i nätverket

22 september, 2017

Under sommaren har ett antal lärare vid yrkeshögskolan Novia i Finland anslutit sig till nätverket ”Rum för lärande”. …

Stor Skandinavisk representation vid IFALC 2017

24 augusti, 2017

En stor grupp på 45 personer från nätverket ”Rum för lärande”, representerande 14 universitet och högskolor samt Akademiska Hus, deltog i augusti …