Simon Ydhag ny medlem i styrgruppen för nätverket "Rum för lärande"

Publicerad 9 februari, 2017

Simon är vid MDH ansvarig för ett projekt som syftar till att utveckla fysiska och digitala lärandemiljöer. Under hösten planeras att omvandla ett par lärosalar för ALC-undervisning. Just nu är fokus på digital kommunikation och vilken teknik som kan stödja lärare/studenter för att knyta ihop det digitala och fysiska rummet. Till sommaren är planen att MDH ska utöka med ytterligare två lärosalar varav någon kanske blir i stil med det som visades vid nätverkets studiebesök vid Göteborgs universitet (Pedagogen) i november 2016.

Simon är väldigt intresserad av att hitta tekniska lösningar som har bäring i verkligheten, i lärarens vardag. Som medieproducent har han fått möjlighet att betrakta hur lokalerna fungerar i så gott som samtliga stora föreläsningssalar på Uppsala universitet. Det han sett, både där och på MDH, lämnar ibland en del över att önska.

På studiebesöket i Göteborg tog Simon tillfället i akt att prata teknik med folk från andra lärosäten. Han insåg då tydligt att vi brottades med samma frågeställningar och idéer runt om i landet.

Simon ser därför fram emot att delta i arbetet med att utveckla möjligheterna till erfarenhetsutbyte och diskussioner under nätverkets paraply.

NyheterNyhetsarkiv

Rum för lärandes tredje symposium i Västerås

14 oktober, 2018

Den 8-9 oktober 2018 genomförde nätverket ”Rum för lärande” sitt tredje symposium. Denna gång vid Mälardalens högskola i Västerås. …

Rum för lärande – Symposium i Västerås den 8-9 oktober 2018

12 september, 2018

Nätverket Rum för lärande genomför för tredje gången ett symposium den 8-9 oktober 2018. …

Rom for aktive studenter 29-30 nov 2018

11 september, 2018

Våra vänner i Norge kommer den 29-30 november 2018 att genomföra en konferens kallad ”Rom for aktive studenter” i Tromsö. …

Studiebesök vid Uppsala universitet

5 februari, 2018

Nätverket har under januari-februari genomfört studiebesök vid Uppsala universitet. …

Forskningssamarbete med University of Minnesota

27 november, 2017

När 45 personer från nätverket Rum för lärande besökte University of Minnesota och deras konferens IFALC 2017 i …