Simon Ydhag ny medlem i styrgruppen för nätverket "Rum för lärande"

Publicerad 9 februari, 2017

Simon är vid MDH ansvarig för ett projekt som syftar till att utveckla fysiska och digitala lärandemiljöer. Under hösten planeras att omvandla ett par lärosalar för ALC-undervisning. Just nu är fokus på digital kommunikation och vilken teknik som kan stödja lärare/studenter för att knyta ihop det digitala och fysiska rummet. Till sommaren är planen att MDH ska utöka med ytterligare två lärosalar varav någon kanske blir i stil med det som visades vid nätverkets studiebesök vid Göteborgs universitet (Pedagogen) i november 2016.

Simon är väldigt intresserad av att hitta tekniska lösningar som har bäring i verkligheten, i lärarens vardag. Som medieproducent har han fått möjlighet att betrakta hur lokalerna fungerar i så gott som samtliga stora föreläsningssalar på Uppsala universitet. Det han sett, både där och på MDH, lämnar ibland en del över att önska.

På studiebesöket i Göteborg tog Simon tillfället i akt att prata teknik med folk från andra lärosäten. Han insåg då tydligt att vi brottades med samma frågeställningar och idéer runt om i landet.

Simon ser därför fram emot att delta i arbetet med att utveckla möjligheterna till erfarenhetsutbyte och diskussioner under nätverkets paraply.

NyheterNyhetsarkiv

Yrkeshögskolan Novia, Finland representerad i nätverket

22 september, 2017

Under sommaren har ett antal lärare vid yrkeshögskolan Novia i Finland anslutit sig till nätverket ”Rum för lärande”. …

Stor Skandinavisk representation vid IFALC 2017

24 augusti, 2017

En stor grupp på 45 personer från nätverket ”Rum för lärande”, representerande 14 universitet och högskolor samt Akademiska Hus, deltog i augusti …

Nätverkets styrgrupp har sammanträtt

24 april, 2017

Nätverket ”Rum för lärande” utsåg i Malmö förra sommaren en ny styrgrupp fram till nästa symposium. …

Simon Ydhag ny medlem i styrgruppen för nätverket "Rum för lärande"

9 februari, 2017

Simon Ydhag arbetar som IKT-strateg på Mälardalens högskola sedan maj förra året. …

Pre-seminarium planerat till IFALC 2017 i Minnesota

6 februari, 2017

Den 9-11 augusti 2017 genomförs IFALC 2017 (International Forum on Active Learning Classroom 2017) vid University of Minnesota I USA. …