Pre-seminarium planerat till IFALC 2017 i Minnesota

Publicerad 6 februari, 2017

2015 ordnade nätverket Rum för lärande ett två dagar långt pre-seminarium för endast de svenska deltagarna, då vi fick möjligheter att titta närmare på de 10 ALC-lokaler som ligger i konferensens huvudbyggnad Bruininks Hall. Vi fick också möjligheter att ställa frågor till akademiska lärare med lång erfarenhet av att undervisa i lokalerna. För alla intresserade av biblioteksfrågor hade också en träff med bibliotekspersonal ordnats under de inledande två dagarna.

Pre-seminariet blev mycket uppskattat av de svenska deltagarna. Förutom behållningen av det direkta programmet innebar dagarna också att vi lärde känna varandra mycket bättre, nätverkskontakter som har visat sig fruktbara långt efter att vi återvände hem.

Nätverket har därför beslutat att ordna ett nytt Pre-seminarium även 2017. Programmet blir på samma sätt en närmare titt på Bruininks Hall med sina ALC-salar och studentytor. Vi har även blivit lovad en träff med akademiska lärare med lång erfarenhet av Active Learning och undervisning i ALC-salar och, om intresse finns, en träff med bibliotekspersonal vid Umn. Med erfarenheter från 2015 kommer gruppen att begränsas till max. 30 personer.

Program

Den 6 augusti   2017                  Flygresa till Minnesota

Den 7 – 8 augusti                       Pre-seminarium

Den 9 – 11 augusti                     IFALC 2017

Den 11 augusti, kväll                 Hemresa

Anmälan till IFALC 2017 före den 17 juli 2017 kostar 250 USD. Information kommer löpande att läggas ut på konferensens hemsida: https://cceevents.umn.edu/international-forum-on-active-learning-classrooms

Pre-konferensen är öppen för alla medlemmar i nätverket. Anmälan att bli medlem och till den planerade pre-konferensen för nätverkets medlemmar kan göras till antonsson.hans(at)gmail.com. Pre-konferensen är kostnadsfri.

Vi kommer att erbjuda platserna till nätverkets medlemmar allt efter att anmälningarna kommer in. Om fler än 30 medlemmar anmäler sig kommer lärosäten utan representant att prioriteras på bekostnad av lärosäten med många anmälda deltagare.

Välkomna till en spännande vecka om rummets betydelse för lärandet!

Nätverket ”Rum för lärande”                                                                                                                                

Hans Antonsson

 

Några röster från deltagare vid NFALC 2015 i Minnesota:

Marie Leijon, Malmö Högskola:

” Symposiet var mycket inspirerande, både vad gäller seminariernas innehåll och form. Som deltagare fick vi uppleva ALC-pedagogiken på plats. En annan stor vinst var möjligheten till att de inledande dagarna diskutera lärandemiljöer med kolleger från olika svenska lärosäten.”

Åse Tieva, Umeå universitet:

” Symposiet i Minnesota om Active Learning Classrooms gav en god inblick i vad konceptet innebär.  Konferensen hölls till stora delar i University of Minnesotas ALC-salar och som deltagare fick man ta del av ALC-pedagogiken på plats. Konferensbidragen belyste ALC-konceptet ur olika aspekter; allt från design av salar, behovet av en supportorganisation, pedagogiska tips och trix etc.

Förkonferensen som anordnades av det svenska nätverket ”Rum för aktivt lärande” innebar ett ypperligt tillfälle att träffa och diskutera lärmiljöer med kollegor från olika svenska lärosäten och organisationer. Blandningen av olika yrkeskategorier; lärare, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier, lokalansvariga mfl, bidrog till att lärmiljöer belystes ur ett brett perspektiv och många värdefulla kontakter knöts under dessa inledande dagar. ”

Veronica Alfredsson, Göteborgs universitet

” Förutom nätverkande med kollegor från flera olika lärosäten i Sverige med varierande yrkesroller, var det värdefullt att få träffa erfarna ”ALC-lärare” från University of Minnesota med en mindre grupp innan den större konferensen. Det gjorde att man tillsammans i den svenska gruppen kunde reflektera kring gemensamma övningar vi gjort och diskussioner vi haft med de amerikanska lärarna. Den stora konferensen gav verklig inspiration till förändring och blev en stor knuff framåt i projektet på min arbetsplats. Dels därför att man fick höra engagerade lärare berätta om sina lektioner, men även att man själv fick uppleva hur det kan vara att delta som student i olika övningar i ett Active Learning Classroom.”

 

 

NyheterNyhetsarkiv

Forskningssamarbete med University of Minnesota

27 november, 2017

När 45 personer från nätverket Rum för lärande besökte University of Minnesota och deras konferens IFALC 2017 i …

Sjöstridsskolan i Karlskrona har påbörjat utbildningar i ALC-salar

12 november, 2017

Inför läsåret 2017/18 har Sjöstridsskolan i Karlskrona iordningställt en ny utbildningslokal för aktivt lärande.

Högskolan i Borås invigde Loftet

12 november, 2017

Den 7 november 2017 invigde Högskolan i Borås en ny undervisningslokal för aktivt lärande kallad Loftet. …

Yrkeshögskolan Novia, Finland representerad i nätverket

22 september, 2017

Under sommaren har ett antal lärare vid yrkeshögskolan Novia i Finland anslutit sig till nätverket ”Rum för lärande”. …

Stor Skandinavisk representation vid IFALC 2017

24 augusti, 2017

En stor grupp på 45 personer från nätverket ”Rum för lärande”, representerande 14 universitet och högskolor samt Akademiska Hus, deltog i augusti …