Nya modellrum för lärande tar form på Malmö högskola

Publicerad 2 februari, 2017

Ni som var med vid nätverksträffen i juni i Malmö fick ta del av vårt utvecklingsarbete vid Malmö Högskola. Projektet där lärare och studenter är med och designar formella och informella lärandemiljöer fortsätter. Designdelen är avslutad och vi väntar med spänning på att lärosalarna och studentmiljöerna ska bli klara under våren. Utgångspunkten var två befintliga lärosalar med tillhörande korridor- och uppehållsutrymme som behövde uppdateras.

En traditionell lärosal på Malmö högskola

                                         Bild 1: En traditionell lärosal på Malmö högskola

Tre workshoppar genomfördes med lärare och studenter där de i samarbete med arkitekter diskuterade, gav förslag på och skissade på lärandemiljöerna. Under två uppföljningsmöten presenterade arkitekterna ritningar och grupperna funderade över vad som var bra, vad som skulle bort och vad som saknades. Processen följdes och dokumenterades av oss.

                                        Bild 2: Workshopdeltagare skissar på modellrummets utformningWorkshopdeltagare skissar på modellrummets utformning

Resultatet då? Vi är i skrivande stund i en genomförandefas. Både studenter och lärare efterfrågade flexibla miljöer och lärosalar med många funktioner. De två lärosalarna är utformade efter de idéerna. Den större salen liknar de ”ALC-salar” vi känner igen från flera lärosäten, med runda bord samt god tillgång till skärmar och skrivytor. Salen ska kunna delas in i fyra delar med hjälp av draperier. Den lilla salen, som bokas samtidigt, har mindre bord och stolar på ett enkelt sätt kan flyttas eller stuvas undan. I ett hörn finns en samtalsmiljö med soffa och fåtöljer.

 Skiss över de två modellrummen och ytan utanför

                                        Bild 3: Skiss över de två modellrummen och ytan utanför 

De informella miljöerna blir även de vara varierade, med goda miljöer till arbete och avkoppling. Nu går vi vidare och planerar hur vi ska arbeta vidare med miljöerna när de väl är på plats. Vi tänker på dem som prototyper – som utvecklas tillsammans med användarna. På något sätt kommer nog pedagogiska utvecklare vara knutna till salarna för stödja och dokumentera hur de används. Tanken är att miljöerna även kan fungera som modeller för andra delar av Malmö Högskola – vi har nämligen fler miljöer som skulle tjäna på att utvecklas. Vi bygger inte nytt, utan förändrar de lärandemiljöer vi har. Har ni egna exempel på hur ni arbetar med att utveckla era lärandemiljöer? Dela gärna dem här på bloggen!

 

Marie Leijon och Michael Svedemar, Malmö Högskola

NyheterNyhetsarkiv

Forskningssamarbete med University of Minnesota

27 november, 2017

När 45 personer från nätverket Rum för lärande besökte University of Minnesota och deras konferens IFALC 2017 i …

Sjöstridsskolan i Karlskrona har påbörjat utbildningar i ALC-salar

12 november, 2017

Inför läsåret 2017/18 har Sjöstridsskolan i Karlskrona iordningställt en ny utbildningslokal för aktivt lärande.

Högskolan i Borås invigde Loftet

12 november, 2017

Den 7 november 2017 invigde Högskolan i Borås en ny undervisningslokal för aktivt lärande kallad Loftet. …

Yrkeshögskolan Novia, Finland representerad i nätverket

22 september, 2017

Under sommaren har ett antal lärare vid yrkeshögskolan Novia i Finland anslutit sig till nätverket ”Rum för lärande”. …

Stor Skandinavisk representation vid IFALC 2017

24 augusti, 2017

En stor grupp på 45 personer från nätverket ”Rum för lärande”, representerande 14 universitet och högskolor samt Akademiska Hus, deltog i augusti …