Work in Progress: Development and Use of an Active Learning Classroom for a Course on Dynamic Systems

Publicerad 21 december, 2016

Our research questions were: 1) how to approach constructing the first Active Learning Classroom (ALC) in our tertiary institution?; 2) how to approach teaching an engineering course in an ALC when the instructor has no personal experience of active learning methods, or the education research such teaching methods are based on?; and 3) can we see a positive effect on student results after the first ALC trial?

This pilot project is a case study of a course in Dynamic Systems. It was taught by the same instructor during fall 2013 and fall 2014, using traditional lecturing and exercises in fall 2013 and active learning methods in fall 2014. 

 

https://www.asee.org/public/conferences/56/papers/11241/view

 

 

NyheterNyhetsarkiv

Forskningssamarbete med University of Minnesota

27 november, 2017

När 45 personer från nätverket Rum för lärande besökte University of Minnesota och deras konferens IFALC 2017 i …

Sjöstridsskolan i Karlskrona har påbörjat utbildningar i ALC-salar

12 november, 2017

Inför läsåret 2017/18 har Sjöstridsskolan i Karlskrona iordningställt en ny utbildningslokal för aktivt lärande.

Högskolan i Borås invigde Loftet

12 november, 2017

Den 7 november 2017 invigde Högskolan i Borås en ny undervisningslokal för aktivt lärande kallad Loftet. …

Yrkeshögskolan Novia, Finland representerad i nätverket

22 september, 2017

Under sommaren har ett antal lärare vid yrkeshögskolan Novia i Finland anslutit sig till nätverket ”Rum för lärande”. …

Stor Skandinavisk representation vid IFALC 2017

24 augusti, 2017

En stor grupp på 45 personer från nätverket ”Rum för lärande”, representerande 14 universitet och högskolor samt Akademiska Hus, deltog i augusti …