Work in Progress: Development and Use of an Active Learning Classroom for a Course on Dynamic Systems

Publicerad 21 december, 2016

Our research questions were: 1) how to approach constructing the first Active Learning Classroom (ALC) in our tertiary institution?; 2) how to approach teaching an engineering course in an ALC when the instructor has no personal experience of active learning methods, or the education research such teaching methods are based on?; and 3) can we see a positive effect on student results after the first ALC trial?

This pilot project is a case study of a course in Dynamic Systems. It was taught by the same instructor during fall 2013 and fall 2014, using traditional lecturing and exercises in fall 2013 and active learning methods in fall 2014. 

 

https://www.asee.org/public/conferences/56/papers/11241/view

 

 

NyheterNyhetsarkiv

Yrkeshögskolan Novia, Finland representerad i nätverket

22 september, 2017

Under sommaren har ett antal lärare vid yrkeshögskolan Novia i Finland anslutit sig till nätverket ”Rum för lärande”. …

Stor Skandinavisk representation vid IFALC 2017

24 augusti, 2017

En stor grupp på 45 personer från nätverket ”Rum för lärande”, representerande 14 universitet och högskolor samt Akademiska Hus, deltog i augusti …

Nätverkets styrgrupp har sammanträtt

24 april, 2017

Nätverket ”Rum för lärande” utsåg i Malmö förra sommaren en ny styrgrupp fram till nästa symposium. …

Simon Ydhag ny medlem i styrgruppen för nätverket "Rum för lärande"

9 februari, 2017

Simon Ydhag arbetar som IKT-strateg på Mälardalens högskola sedan maj förra året. …

Pre-seminarium planerat till IFALC 2017 i Minnesota

6 februari, 2017

Den 9-11 augusti 2017 genomförs IFALC 2017 (International Forum on Active Learning Classroom 2017) vid University of Minnesota I USA. …