Studiebesök vid Göteborgs universitet 23 november 2016

Publicerad 14 december, 2016

ALC-salen vid Pedagogen, Göteborgs universitet

Tomas Grysell är pedagogisk utvecklare och sedan okt 2016 chef för enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet. Tomas var en av initiativtagarna till att nätverket Rum för lärande bildades 2014 och har sedan dess varit en av de största inspiratörerna i Sverige för att komplettera de traditionella undervisningsmetoderna med mera interaktiva och kollaborativa former vid landets lärosäten. Tomas är också kursansvarig lärare på Handledning i forskarutbildning. Där har han haft möjligheter att själv anpassa sina kurser till mer aktivt lärande och nyttja det stöd som de nya lokalerna ger i undervisningen.

Tomas beskrev historien bakom tillkomsten av ALC-salen samt hur den därefter nyttjats och upplevts. PIL-enheten fick tillgång till en befintlig sal som anpassades till ALC-sal efter bästa förmåga. Detta gjorde att t.ex. borden rymmer 6 personer. Vid varje bord finns möjligheten att koppla upp en dator mot en TV-skärm. Läraren kan också ta över samtliga skärmar i rummet för att visa eget material. Salen har nu nyttjats i ett år och har varit uppskattad av studenterna. Den totala budgeten för projektet var 1.158 tkr.

Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet

Veronica Alfredsson är universitetsbibliotekarie vid Biomedicinska biblioteken vid Göteborgs universitet. Hon tillhör där undervisningsteamet som ansvarar för planering och genomförande av undervisning i informationssökning och referenshantering för studenter, lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin och den Naturvetenskapliga fakulteten. Veronica ingår i styrgruppen för nätverket ”Rum för lärande”

Undervisningen i informationssökning/referenshantering vid biblioteket är att betrakta som korta inslag inom ramen för studenternas mer övergripande utbildningsprogram. Det innebär att det inte finns speciellt mycket tid för utveckling av den kollaborativa arbetsmetoden med varje enskild student/lärar/forskargrupp under undervisningstillfällena utan det pedagogiska upplägget måste vara väl förberett och fungera direkt i samarbetet med studiegruppen.

ALC-salen har fått en förhållandevis enkel teknisk lösning. Studenterna kan själva lätt koppla upp sig mot resp. bildskärm på väggen. Läraren kan vid behov ta över samtliga bildskärmarna med sin dator.

Den förhållandevis enkla tekniska lösningen har gett en anpassningskostnad för rummet på ca. 600 tkr. Då utgör 50% av kostnaden datorer som finns inlåsta i ett säkerhetsskåp i salen.

Har du specifika frågor till Tomas eller Veronica kan du kontakta dessa på nedanstående adresser:

tomas.grysell at gu.se

veronica.alfredsson at ub.gu.se

NyheterNyhetsarkiv

Studiebesök vid Uppsala universitet

5 februari, 2018

Nätverket har under januari-februari genomfört studiebesök vid Uppsala universitet. …

Forskningssamarbete med University of Minnesota

27 november, 2017

När 45 personer från nätverket Rum för lärande besökte University of Minnesota och deras konferens IFALC 2017 i …

Sjöstridsskolan i Karlskrona har påbörjat utbildningar i ALC-salar

12 november, 2017

Inför läsåret 2017/18 har Sjöstridsskolan i Karlskrona iordningställt en ny utbildningslokal för aktivt lärande.

Högskolan i Borås invigde Loftet

12 november, 2017

Den 7 november 2017 invigde Högskolan i Borås en ny undervisningslokal för aktivt lärande kallad Loftet. …

Yrkeshögskolan Novia, Finland representerad i nätverket

22 september, 2017

Under sommaren har ett antal lärare vid yrkeshögskolan Novia i Finland anslutit sig till nätverket ”Rum för lärande”. …